• Pravilnik o računovodstvu za družbe (vzorec)Garancija

  2.7.2024, mag. Sabina Lamut, Vir: Verlag Dashöfer
  Več
  ZakleniDostopno za naročnike: Pravilniki, sklepi in akti v podjetju

  Pravilnik o blagajniškem poslovanju (vzorec)Garancija

  4.6.2024, mag. Sabina Lamut, Vir: Verlag Dashöfer
  Več
  ZakleniDostopno za naročnike: Pravilniki, sklepi in akti v podjetju

  Pisna privolitev delavca za obdelavo osebnih podatkov za namen vodenja evidence o izrabi delovnega časa (vzorec)Garancija

  4.6.2024, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer
  Več
  ZakleniDostopno za naročnike: Pravilniki, sklepi in akti v podjetju

  Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti (vzorec)Garancija

  4.6.2024, mag. Sabina Lamut, Vir: Verlag Dashöfer
  Več
  ZakleniDostopno za naročnike: Pravilniki, sklepi in akti v podjetju

  Pravilnik o izvrševanju zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (vzorec)Garancija

  10.5.2024, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer
  Več
  ZakleniDostopno za naročnike: Pravilniki, sklepi in akti v podjetju

  Pravilnik o nagradi za pridobitev novega sodelavca (vzorec)Garancija

  25.4.2024, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer
  Več
  ZakleniDostopno za naročnike: Pravilniki, sklepi in akti v podjetju

  Pravilnik o izplačilih in nagradah (vzorec)Garancija

  15.4.2024, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer
  Več
  ZakleniDostopno za naročnike: Pravilniki, sklepi in akti v podjetju

  Pravilnik o delovnih razmerjih (komentar)Garancija

  6.3.2024, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer
  Več
  ZakleniDostopno za naročnike: Pravilniki, sklepi in akti v podjetju

  Pravilnik o odgovornosti delavca za kršitev pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja (vzorec)Garancija

  6.3.2024, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer
  Več
  ZakleniDostopno za naročnike: Pravilniki, sklepi in akti v podjetju

  Pravilnik o odgovornosti delavca za kršitev pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja (komentar)Garancija

  6.3.2024, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer
  Več
  ZakleniDostopno za naročnike: Pravilniki, sklepi in akti v podjetju

  Pravilnik o plačah in drugih prejemkih iz delovnega razmerja (vzorec)Garancija

  6.3.2024, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer
  Več
  ZakleniDostopno za naročnike: Pravilniki, sklepi in akti v podjetju

  Pravilnik o plačah in drugih prejemkih iz delovnega razmerja (komentar)Garancija

  6.3.2024, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer
  Več
  ZakleniDostopno za naročnike: Pravilniki, sklepi in akti v podjetju

  Pravilnik o delovnih razmerjih (vzorec)Garancija

  6.3.2024, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer
  Več
  ZakleniDostopno za naročnike: Pravilniki, sklepi in akti v podjetju

  Izjava o varovanju zaupnih podatkov in informacij pri študentskem delu (vzorec)Garancija

  4.3.2024, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer
  Več
  ZakleniDostopno za naročnike: Pravilniki, sklepi in akti v podjetju

  Pismo o nameri sklenitve pogodbe o zaposlitvi (vzorec)Garancija

  4.3.2024, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer
  Več
  ZakleniDostopno za naročnike: Pravilniki, sklepi in akti v podjetju

  Obvestilo o odmeri letnega dopusta za leto 2024 (vzorec)Garancija

  19.2.2024, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer
  Več
  ZakleniDostopno za naročnike: Pravilniki, sklepi in akti v podjetju

  Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest (vzorec)Garancija

  12.2.2024, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer
  Več
  ZakleniDostopno za naročnike: Pravilniki, sklepi in akti v podjetju

  Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest (komentar)Garancija

  12.2.2024, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer
  Več
  ZakleniDostopno za naročnike: Pravilniki, sklepi in akti v podjetju

  Obvezni in priporočljivi akti delodajalca v letu 2024Garancija

  25.1.2024, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer
  Več
  ZakleniDostopno za naročnike: Pravilniki, sklepi in akti v podjetju

  Izjava delavca o plačilu obveznega zdravstvenega prispevka (vzorec)Garancija

  18.1.2024, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer
  Več
  ZakleniDostopno za naročnike: Pravilniki, sklepi in akti v podjetju

  Obvestilo o uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine (vzorec)Garancija

  18.1.2024, Strokovni kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer
  Več
  ZakleniDostopno za naročnike: Pravilniki, sklepi in akti v podjetju

  Izjava delavca o statusu delodajalca pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (vzorec)Garancija

  18.1.2024, Strokovni kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer
  Več
  ZakleniDostopno za naročnike: Pravilniki, sklepi in akti v podjetju

  Pravilnik o izrabi letnega dopusta (vzorec)Garancija

  29.11.2023, Odvetniška pisarna Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer
  Več
  ZakleniDostopno za naročnike: Pravilniki, sklepi in akti v podjetju

  Pravilnik o pravici do odklopa (vzorec)Garancija

  29.11.2023, Odvetniška pisarna Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer
  Več
  ZakleniDostopno za naročnike: Pravilniki, sklepi in akti v podjetju

  Privolitev: pošiljanje podatkov iz evidence o izrabi delovnega časa (vzorec)Garancija

  15.11.2023, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer
  Več
  ZakleniDostopno za naročnike: Pravilniki, sklepi in akti v podjetju

  Pravilnik o evidentiranju delovnega časa terenskih delavcev (vzorec)Garancija

  7.11.2023, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer
  Več
  ZakleniDostopno za naročnike: Pravilniki, sklepi in akti v podjetju

  Pravilnik o delovnem času (vzorec)Garancija

  7.11.2023, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer
  Več
  ZakleniDostopno za naročnike: Pravilniki, sklepi in akti v podjetju

  Vodenje evidenc po novem (novela ZEPDSV-A): vzorci evidenc na enem mestuGarancija

  26.10.2023, Verlag Dashöfer, Vir: Verlag Dashöfer
  Več
  ZakleniDostopno za naročnike: Pravilniki, sklepi in akti v podjetju

  Soglasje delavca za opravljanje dela na solidarnostno delovno soboto preko polnega oziroma dogovorjenega delovnega časa (vzorec)Arhiv

  20.9.2023, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer
  Več
  ZakleniDostopno za naročnike: Pravilniki, sklepi in akti v podjetju

  Evidenca za opravljanje začasnega ali občasnega dela (vzorec)Arhiv

  20.9.2023, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer
  Več
  ZakleniDostopno za naročnike: Pravilniki, sklepi in akti v podjetju

  Obvestilo o plačani odsotnosti z dela zaradi osebnih okoliščin: spremstvo otroka v šolo na prvi šolski dan (vzorec)Garancija

  24.8.2023, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer
  Več
  ZakleniDostopno za naročnike: Pravilniki, sklepi in akti v podjetju

  Odredba začasno spremenjenega kraja opravljanja dela zaradi izjemnih okoliščin - poplave 2023 (vzorec)Arhiv

  18.8.2023, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer
  Več
  ZakleniDostopno za naročnike: Pravilniki, sklepi in akti v podjetju

  Poziv delavcu na vrnitev na delo - poplave 2023 (vzorec)Arhiv

  18.8.2023, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer
  Več
  ZakleniDostopno za naročnike: Pravilniki, sklepi in akti v podjetju

  Napotitev na čakanje na delo doma zaradi začasne nezmožnosti zagotavljanja dela zaradi posledic poplav (vzorec)Arhiv

  18.8.2023, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer
  Več
  ZakleniDostopno za naročnike: Pravilniki, sklepi in akti v podjetju

  Sporazum oz. izjava o varovanju poslovne skrivnosti (vzorec)Garancija

  1.8.2023, Strokovni kolektiv Odvetniške pisarne Bohl, d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer
  Več
  ZakleniDostopno za naročnike: Pravilniki, sklepi in akti v podjetju

  Pravilnik o povračilih stroškov prevoza na delo in z dela (vzorec)Arhiv

  21.7.2023, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer
  Več
  ZakleniDostopno za naročnike: Pravilniki, sklepi in akti v podjetju

  Pravilnik o poslovni skrivnosti (komentar)Arhiv

  21.7.2023, Strokovni kolektiv Odvetniške pisarne Bohl, d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer
  Več
  ZakleniDostopno za naročnike: Pravilniki, sklepi in akti v podjetju

   Potrebujete pomoč?
  Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
  Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
  Input:

  Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih